اندیشکده شاخص

اندیشکده‌ی شاخص یکی از 200 اندیشکده موجود در جمهوری اسلامی ایران است.

1

نالج‌موشن‌های شبکه افق

اولین همکاری با شبکه افق پیرامون تولید موشن‌گرافیک‌های معیشتی «دانلود»

2

پایگاه کدآمایی

پایگاه کدآمایی پایگاهی برای پایش، اصلاح و معرفی الگوهای معیشت موجود است.

3

اندیشکده یقین

اندیشکده‌ی یقین، نخستین اندیشکده‌ در ایران است که به عنوان یک نهاد عمومی تصمیم‌ساز ...


آخرین مطالب شاخص

آخرین نوشته‌های ما را از اینجا می‌توانید مطالعه کنید.

خانه‌ای از حباب
  • ارسال شده در
پول مقاوم
  • ارسال شده در
بورس
  • ارسال شده در
مردم مقاوم
  • ارسال شده در
بانکداری در سایه
  • ارسال شده در
تولید داخلی
  • ارسال شده در
بانک مرکزی
  • ارسال شده در
نهاد وقف
  • ارسال شده در