آرشیو: موشن‌گرافیک

موشن گرافیک :: اندیشکده‌ استودیوی شاخص

موشن گرافیک از نگاه اندیشکده‌ استودیوی شاخص   موشن گرافیک رسانه‌ی مطلوبی برای انتقال دانش و اطلاعات است و به همین دلیل اندیشکده‌ی شاخص از حیث محتوایی موشن‌گرافیک را به دو دسته‌ی اصلی پویانمادانش Knowledge motion و پویانمااطلاعات Info Motion تقسیم کرده است. پویانمادانش نالج‌موشن یا پویا‌نمادانش (موشن گرافیک) ،…