آرشیو: اخبار

انتشار ۳۰ قسمت از پویانمادانش‌ها…
انتشار ۳۰ قسمت از پویانمادانش‌ها…

انتشار ۳۰  قسمت از پویانمادانش‌های تولید شده به سفارش شبکه افق؛ دوشنبه و پنجشنبه‌ی هر هفته در کانال این اندیشکده در اینستاگرام به آدرس: http://instagram.com/andishkadehshakhes.ir

دعوت از تصویر‌ساز متعهد و حرفه‌ای
دعوت از تصویر‌ساز متعهد و حرفه‌ای

شاخص رسانه، زیرمجموعه‌ی رسانه‌ای اندیشکده‌ی شاخص، برای تولید پویانمادانش Knowledge Motion نیاز به تصویر‌ساز متعهد و حرفه‌ای دارد.