آرشیو: محصولات

مردم مقاوم در الگوی معیشت مقاوم
مردم مقاوم در الگوی معیشت مقاوم

اگر اقتصاد در یک کشور به مثابه یک ساختمان در نظر گرفته شود، مردم بنیان آن هستند. این مردم مقاوم هستند که مقاومت اقتصاد را تضمین می‌کنند.

پویانما دانش‌های معیشتی
پویانما دانش‌های معیشتی

اندیشکده شاخص در یکی از اولین کارهای عمومی خود طی قرار دادی با شبکه افق صدا و سیما پروژه‌ی ساخت پویانمادانش‌های معیشتی را آغاز کرد که طبق قرار داد در ۳۰ قسمت ساخته خواهد شد. سبک طراحی موشن‌گرافی بوده و محتوی مطالب نیز توسط خود اندیشکده شاخص تهیه و تولید…